Warning: file_get_contents(https://ceskykutil.cz/service/newurl/stavba/ploty/ploty-2-dil): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /www/doc/www.ceskykutil.cz/www/sites/default/system/page/PageController.php on line 422
 Ploty – 2. díl - Český kutil.cz
Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Ploty – 2. díl

Ploty – 2. díl
Výběr plotu nezávisí pouze na našem vkusu, při pořizování a stavbě plotu bychom měli dodržet určité předpisy a pravidla, přinejmenším tak, abychom nenarušili dobré sousedské vztahy.
reklama

Ploty z plastových profilů

Namísto dřeva, které ve venkovním prostředí nevydrží dlouho, je možno použít podobně vyhlížející profily z plastu. Jde o tvrzené PVC – materiál, který je tvarově neměnný a barevně stálý; profily jsou odolné proti UV záření a jiným povětrnostním vlivům a nepotřebují žádnou údržbu. Vyrábějí se v několika barvách a tvarech napodobujících nejčastěji dřevěné ploty. Kromě PVC je používán i recyklát z použitých PET lahví. Složení známého materiálu Everwood dováženého z Velké Británie nebylo u nás publikováno.

Plastové profily je možné použít i do extrémních podmínek, nevadí jim vlhkost a snadno se udržují. Mají nespornou výhodu v tom, že se prakticky nešpiní. Pokud jsou zaprášené, stačí je ostříkat vodou nebo počkat na déšť. Jednotlivé části se spojují nerezovými samořeznými vruty, popřípadě se zajišťují i lepením; některé typy se skládají z dílů spojovaných zafrézováním svlaků do sloupků.

Zdi

Tam, kde není žádoucí, aby bylo na pozemek vidět, popřípadě kde by měl plot plnit i funkci protihlukové zábrany (například poblíž frekventované silnice), je možné postavit kompaktní zeď. Je však nutno uvědomit si, že taková stavba vyžaduje mnoho investic, sil i času, a svépomocný stavebník na ni zpravidla nestačí.

Zídky z běžných cihel a podobně hmotných materiálů musí mít náležitě dimenzované základy založené v tzv. nezámrzné hloubce (obvykle 50 až 70 cm); základ je třeba provést alespoň z betonu třídy B 20. Jestliže nejsou základy dostatečně dimenzované, hrozí tvorba trhlin zídky a dokonce její zřícení. Základová konstrukce a vlastní plot musí být spojeny ocelovou výztuží (roxory o průměru 14 či 16 mm, nebo pásová ocel), která bude vázat aspoň nejspodnější řadu cihel nebo kamene, popřípadě procházet středem dutin štípaných tvarovek. Ložná plocha cihel, pálených nebo betonových tvarovek položených na základu musí být alespoň 50 mm nad okolním terénem, mezi první vrstvy malty se vkládá izolace proti zemní vlhkosti.

Protože běžné cihly nejsou určeny pro venkovní prostředí, je nutno je brzy po dostavění zdi omítnout a opatřit stříškou. Podstatně odolnější a zároveň vzhlednější je venkovní lícové zdivo, které se spáruje, ale neomítá.

Návrh vzhledu zídky závisí na víc faktorech. Běžná vzdálenost mezi sloupky je 1,8 až 2,8 m, výška zdi bývá kolem 2 m. Zajímavý vzhled mají zídky z betonových štípaných tvarovek nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec či jiný kámen. Jde většinou o dvouděrové duté tenkostěnné betonové tvárnice štípané z větších betonových bloků. I když je konstrukce lehčí než z cihel, je nutno vzít v úvahu, že zděné ploty jsou stavební konstrukcí, která vyžaduje stavební povolení (ve sporných případech i statické posouzení), protože může při svém případném zřícení ohrozit lidské životy.

Ještě kritičtější je to při stavbě zdí z kamene, které dosahují vysoké hmotnosti. Realizace není snadná, protože jednotlivé kameny pocházející z netříděné sorty lomového kamene se obtížně váží. Před rozhodnutím stavět z tohoto materiálu doporučujeme zvážit své schopnosti a vše propočítat: I tam, kde je v místě dostupný materiál pro stavbu kompaktní zdi kolem domu (je to zejména v obcích v blízkosti lomů, kde lze levně koupit netříděný lomový kámen), je nutno zakalkulovat obtíže s odvezením materiálu i další náklady. Spotřeba cementu do spojovacího betonu je vysoká (a jeho cena rovněž), stavba je náročná a základy musí být opravdu fortelné, výkop vyžaduje většinou použití mechanizace.Tam, kde by měla být zeď založena ve svahu či dokonce sloužit jako zpevňující zídka ve svažitém terénu, je bezpodmínečně nutno, aby základy vyměřila i realizovala odborná firma, protože hrozí, že zejména po dlouhotrvajících deštích zeď „ujede“ a způsobí úraz a věcné škody.

Živé ploty

Zatímco zdi by laik v žádném případě stavět neměl, návrh i realizaci plotů z dřevin zvládne. Nejnáročnější je výběr živého plotu, který závisí na lokalitě (nadmořská výška, vliv větru, převládající teploty, množství sněhových srážek) a na vašich zejména výtvarných požadavcích. Jiné jsou totiž volně rostoucí dřeviny a jiné pro tvarované živé ploty, které budete pravidelně sestříhávat. Vhodnost bude také záležet na tom, zda budete přítomni trvale, nebo jen občas: v zimě bývá nutno z některých choulostivějších dřevin střásat sníh, aby se nepolámaly. V létě zase musíme některé z nich zavlažovat.

Před konkrétní volbou rostlin doporučujeme ptát se v okolí, co se kde osvědčilo (a zjistit, co jak dlouho roste; chodit se léta dívat na neduživou zeleň vysokou jeden dva decimetry je psychicky náročné).

Nejčastěji se vysazují túje, vhodný je i dřišťál (Berberis), hlohyně (Pyracantha), zábluda (Escallonia), bobkovišeň (Prunus laurocerasus), mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea), střemcha vavřínová (Prunus laurocerasus), pěnišník (Rhododendron sp.); náročnější jsou například zimostráz (Buxus) a ptačí zob (Ligustrum). Před nákupem je vhodné přečíst si o těchto dřevinách kdy a v jakém sponu se vysazují a jak o ně pečovat.

Některé právní informace týkající se plotů

Sporné otázky ohledně plotů řeší občanský zákoník (Zákon č. 40/1964 Sb., v paragrafu 127), který zde citujeme:

(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

(2) Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit.

(3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

Znamená to, že například způsob, jakým by měly být pozemky oploceny, není zákonem nijak striktně stanoven, ale je třeba jej řešit mezi sousedy dohodou, popřípadě soudním podáním a rozhodnutím k žádoucímu zachování ochrany vlastníků pozemků. Obecné ustanovení použitelné na tyto případy obsahuje i Listina základních práv a svobod v článku 11/3: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

odpověď na spornou otázku, zda si soused může svůj plot natřít či opravit ze strany souseda, zní vzhledem k Zákonu č. 40/1964 Sb., § 127 (3) kladně. Připomínáme, že je rovněž nutno, aby při stavbě plotu byla dodržena příslušná ustanovení stavebního zákona, což zabrání možným následným sporům. Před zahájením stavby by se proto měl stavebník informovat o podmínkách stavby na příslušném stavebním úřadu.

Autor: Karel Štech (text), PePa (foto)

Související články

Haklíkové zdivo nebo moderní kámen 6  fotek

Haklíkové zdivo nebo moderní kámen

Haklíkové zdivo s nádechem historie nebo moderní šedočerný kámen? Možná právě tento materiál chybí u vašeho nového či zrekonstruovaného domku nebo u c ...


Lamelová plotová pole 5  fotek

Lamelová plotová pole

K oplocení pozemku, jeho části nebo jen k zástěnám můžete s úspěchem použít lamelová plotová pole, která se prodávají v různých rozměrech a mnoha prov ...


Plot na podezdívce 5  fotek

Plot na podezdívce

Po dokončení stavby nebo rekonstrukce domu následuje většinou ohrazení pozemku plotem, který se k domu bude nejlépe hodit. Ve městech to bývá často dř ...


Transform aneb vrata a plot z popelnice 32  fotek

Transform aneb vrata a plot z popelnice

Vrata a branka u kamarádova domku dosloužily. Tedy ne vrata, ale jejich dřevěná výplň. Palubky, které před pár lety montoval, se seschly a zkroutily. ...


Stavíme drátěný plot 8  fotek

Stavíme drátěný plot

Je vymezení nějakého pozemku pletivem těžké? Ať už se jedná o oplocení celé zahrady, anebo jenom její části - třeba výběhu pro slepice, není to nic, n ...


Šikovný křovinořez: úplně jiný film 17  fotek

Šikovný křovinořez: úplně jiný film

Představte si to. Po horské polaně postupuje vyrovnaná řada mužů. Před nimi je rozkvetlá louka, za nimi položená tráva. Kosy se blýskají. Muži mezi se ...


Plot z betonových tvarovek jako dětská skládačka 9  fotek

Plot z betonových tvarovek jako dětská skládačka

Zděný plot je častým řešením oplocení u moderních nízkoenergetických domů, ale uplatní se i jinde. Důvod volby je prostý: masivní zdi zajistí dokonalo ...


Pletivo – rychlé a levné řešení 24  fotek

Pletivo – rychlé a levné řešení

Ohraničení pozemku plotem z pletiva je poměrně rychlým a levným řešením. Svou strukturou však neposkytuje příliš soukromí, a proto tuto variantu oploc ...


Ploty – 1. díl 18  fotek

Ploty – 1. díl

Ploty vznikly nepochybně nejprve na obranu před napadením dravci (s úspěchem se používaly trnité větve – dodnes je to běžné v některých lokalitách v A ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
1
Bočnice pergoly s otočnými lamely Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 20.10.2019 09:39 Lukáš
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
2
Pergola přistavěna k domku Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 1.11.2018 19:55 Václav
2
Kamenný krb - netáhne komín Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 9.7.2018 17:21 Pavel
2
Altán nebo pergola Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 23.5.2018 12:53 Richard Černý
14
Hliníková pergola? Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 27.1.2018 12:04 Libor
1
Pergola-praskliny Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 28.3.2017 12:29 roman suchánek
1
Jak zkrášlit betonovou stěnu? Zahrada
Poslední příspěvek: 20.9.2015 18:43 Magdalna Kuchaříková
0
Renovace laminatove skluzavky Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Jana
14
Hliníková pergola? Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 27.1.2018 12:04 Libor
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
2
Kamenný krb - netáhne komín Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 9.7.2018 17:21 Pavel
2
Altán nebo pergola Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 23.5.2018 12:53 Richard Černý
2
Pergola přistavěna k domku Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 1.11.2018 19:55 Václav
1
Pergola-praskliny Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 28.3.2017 12:29 roman suchánek
1
Bočnice pergoly s otočnými lamely Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 20.10.2019 09:39 Lukáš
1
Jak zkrášlit betonovou stěnu? Zahrada
Poslední příspěvek: 20.9.2015 18:43 Magdalna Kuchaříková
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×