Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Stavba domu - od plánů k realizaci

Stavba domu - od plánů k realizaci

Každý stavebník ví o přípravě projektové dokumentace, vyřizování hypotéky, získávání stavebního povolení a územního rozhodnutí své. Realizace stavebního díla je proces, který má stanovené konkrétní cíle, termíny zahájení a ukončení a náklady. Zájemce o nový dům se musí obrnit trpělivostí, pečlivě volit řemeslníky, koordinovat je a vybrat nejvhodnější materiály.

reklama

Plánování stavby domu - běh na dlouhé měsíce i roky

Doba potřebná k vyřízení stavebního povolení je největší bolestí české ekonomiky. Dlouhodobě. Opětovně to potvrdil dnes vydaný žebříček Doing Business zpracovávaný Světovou bankou, který Českou republiku v tomto ukazateli zařadil až na 127. místo ze 178 sledovaných zemí, hluboko za dalšími vyspělými ekonomikami. V ČR tak sesbírání všech razítek a povolení potřebných ke stavbě trvá celkem 247 dní. Naproti tomu v Dánsku – jež žebříček Doing Business v tomto ukazateli vede – stavitel celým procesem projde během pouhých 64 dní.

Říká se, že čas jsou peníze! A právě času bývá na každé stavbě nedostatek a výdaje, které jsou se stavbou spojeny, stále rostou a rostou. A ani skvělé plánování stavby domu, ani časové rezervy nezaručí, že samotná výstavba proběhne v pořádku bez různých prodlev a zdržení. Avšak montované stavby mohou dobu výstavby zkrátit až o několik měsíců.

Základem je kalkulace

Vše je o počtech, zvažování rizik, posouzeních vlastních možností. Jaké jsou možnosti financování nového bydlení: platba v hotovosti, individuální splátkový kalendář, hypotéční úvěr, stavební spoření, kombinace stavebního spoření a hypotéčního úvěru a leasingová smlouva - pro právnické osoby.

Koupě nového bydlení je během na mnoho let a během nich se nesmí klopýtnout ani zaváhat. Za vše se draze platí. K získání nového bytu je většinou zapotřebí využít kromě svých prostředků i všech možností, které poskytují finanční instituce. Pokud dáme stranou sice nejméně zavazující alternativu, kterou je složení peněz v hotovosti, pak se licituje mezi hypotékou stavebním spořením a úvěrem. V praxi dochází k provázání všech možností.

Bydlet ve vlastním bytě či rodinném domku by chtěl asi každý. Sny se mají plnit a většinou nejde o nijak nereálnou záležitost. Největším problémem bývá samozřejmě financování celé stavby či nákupu nemovitosti, případně bytu. Jen málokdo má na svém účtu dostatek finančních prostředků, aby všechno bez problémů zvládl. To ovšem nevadí, jelikož v současnosti není problém využít hned několika výhodných úvěrů.

Čím lepší příprava, tím jistější výsledek

Nedostatečné zpracování projektové dokumentace je ve stavebnictví rozšířeným nešvarem, který může mít za následek významné vícenáklady a problémy jak ve fázi výstavby, tak i během samotného užívání budovy. Týká se to i oblastí, jako jsou čisté prostory, u nichž by mělo být vše promyšlené a vyřešené do nejmenších detailů tak, aby byly vytvořeny požadované podmínky a prostory tak mohly sloužit svým specifickým účelům.

Neodbornost projektantů, nedostatek času a finančních prostředků či špatně definované normy a předpisy však bohužel způsobují to, že i v oboru čistých prostor připomíná projektová dokumentace mnohdy spíše studie než řádné realizační projekty.

Jednou z příčin nedostatečně zpracovaných projektů je snaha investorů co nejvíce ušetřit. Týká se to zejména výběrových řízení u zakázek financovaných z veřejného rozpočtu, kde bývá nepsaným pravidlem, že vítězí ta nejnižší cena a nikoliv nejlépe zpracované řešení. Investoři si bohužel neuvědomují, že náklady, které budou muset vynaložit, pokud se budou dodavatelé řídit levnými a nedostatečně zpracovanými projekty, mohou několikanásobně převýšit částku, kterou na projektové dokumentaci ušetří.

Zpracování projektové dokumentace často zadají osobě, která nemá dostatečné odborné znalosti, nebo projektantovi, který je sice zdatný po odborné stránce, ale nízká cena jej vůbec nemotivuje k tomu, aby navrhl optimální řešení. Výsledkem jsou ekonomicky neefektivní řešení nebo projekty, které se nezabývají některými důležitými detaily, což se může projevit problémy ve fázi výstavby i během samotného provozu. Náprava těchto problémů pak s sebou přináší značné vícenáklady.

Nepodcenit provozní náklady

Veškeré výstavby i rekonstrukce domů jsou v současné době diktovány jedním společným jmenovatelem, a tím jsou úspory energií. Na trhu je nepřeberné množství výrobků, jak jednotlivých, tak i ucelených stavebních systémů. Výrobci se předhánějí v nabídkách a vyznat se v nich je oříškem i pro mnohé profesionály.

Projekt, použité materiály, kvalifikovaná pracovní síla a kvalita realizační firmy tvoří ucelený řetěz. Přitom platí, že výsledek je ovlivněn nejslabším článkem tohoto řetězu. Přitom požadavky na stavbu jsou stále přísnější. Na následných stránkách se budeme věnovat novinkám, technologiím a základním požadavkům v těchto oblastech: Hrubá stavba, otvorové výplně, příčky, střechy, izolace a technickému zařízení budov. V žádném případě nám nešlo o nějaký komplexní výčet – to by ani nebylo na tomto omezeném prostoru možné. Šlo nám o podání základních informací a vypíchnutí nejpodstatnějších informací v daných kapitolách.

Svěřte se do rukou profesionálů

Bavit se tak lze pouze o dobře a špatně navržených a postavených domech. Jen správným pootočením budovy ke světovým stranám je možné ušetřit až 20 procent energií. Návrh se proto vyplatí svěřit odborníkovi, který vše kvalitně propočítá, aby byl projekt smysluplný.

Při hledání projektanta se tedy vyplatí obezřetnost. Zeptejte se známých, chtějte znát jeho zkušenosti a reference. Chyby, které špatný projektant neodhadne, se vám totiž mohou v budoucnu prodražit. Investovat dvojnásobek do dobrého projektanta tak podle něj znamená ušetřit třeba i čtyřnásobek.

Topení může být přežitek

Po splnění veškerých technických požadavků není potřeba instalovat konvenční systém vytápění. Pasivní dům s jižní orientací a velkými prosklenými plochami totiž dokáže tepelnou energii čerpat ze slunce sám. Část tepla dodají sami obyvatelé a běžné spotřebiče, kterými je vybaven.

Všechna opatření přispívají nejen k domácí pohodě a zdraví obyvatel, ale zejména zajišťují úsporný provoz domu. Pasivní domy mají velmi nízkou měrnou spotřebu tepla, ta je nižší než 15 kWh/m2.

Nízkoenergetické domy mají oproti pasivním méně dokonalé izolace, větší průvzdušnost obálky a prostupnost tepla, proto je v jejich případě nutný klasický vytápěcí systém. Jejich hraniční hodnota měrné spotřeby tepla je 50 kWh/m2.

Pasivní dům potřebuje nuceného větrání. Nicméně to samé platí o kterékoliv novější budově, případně zrekonstruované budově, kde byla vyměněna okna a provedeno zateplení. Domy se tak stávají téměř dokonale těsnými, což je jednoznačně žádoucí z hlediska celkových tepelných ztrát i lokálních poruch konstrukcí.

Na druhé straně je potřeba zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu, což pouhým uživatelským otevíráním oken není možné. Pro příklad: v ložnici běžné velikosti pro dvě osoby by mělo být vyvětráno otevřením okna zhruba jednou za dvě hodiny. Kdo z nás to dodržuje speciálně v zimních měsících v noci? Následkem nedostatečného větrání je pak zvýšená koncentrace CO2 ve zduchu, hromadění škodlivin, zvýšená vlhkost a s tím spojené problémy. Únava, bolesti hlavy nebo například zvýšené riziko růstu plísní.

Tomu všemu je možné předejít efektivním řízeným větráním navíc s rekuperací tepla, které brání zbytečným tepelným ztrátám, k nimž dochází při „běžném“ otevření okna. Řízené větrání naopak pomáhá předcházet vzniku plísní, udržuje vysoce kvalitní vnitřní mikroklima a velmi vysoký uživatelský komfort. Bez nepříjemného průvanu a otevírání a zavírání oken je tak zajištěn neustálý přívod čerstvého vzduchu do všech místností.

Požadavky na pasivní domy jsou stále násobně přísnější, co se týče ztrát a důrazu na kvalitu celého domu a vnitřního mikroklimatu, než na domy navrhované dle současné platné a závazné legislativy. Koncept pasivního domu je nastaven jako optimum mezi pořizovacími náklady, náklady na provoz budovy a vysokou kvalitou užívání. Navíc je třeba si uvědomit, že vhodně navržený pasivní dům není rozhodně založen na technologiích, nýbrž právě na promyšleném a chytrém návrhu.

Nulový dům je definován tak, že v celoroční bilanci potřeby tepla na vytápění nepřesáhne 5 kWh/m2a. U tohoto domu je v našich klimatických podmínkách stále nutno instalovat malý, doplňkový zdroj vytápění. Ten však může být velmi jednoduchý a nákladově daleko úspornější než u klasické výstavby.

Tipy pro výběr spolehlivých řemeslníků

Pokud jste se rozhodli, že si pořídíte svůj dům snů, konzultujte s odporníky a svěříte firmě profesionální činnosti a navíc vybírejte pečlivě. Což se snadno řekne… Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.

Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.

Další členění a možnosti stavebních materiálů najdete na www.NejRemeslnici.cz

Autor: Nejřemeslníci.cz (text a foto)

Klíčová slova:


Související články

Dřevostavba na vlastní kůži 1. díl 9  fotek

Dřevostavba na vlastní kůži 1. díl

V roce 2006 v lednu jsme se ráz na ráz rozhodli, že platit nájem nás už nebaví, hlavně ne v Praze, za to by se dala jíst koňská vejce, a že tato nevra ...


Domy na klíč 4  fotek

Domy na klíč

Každý, kdo se rozhoduje pro stavbu domu, určitě váhá, jakou variantu dokončení stavby zvolit. Jednou z nich je dům na klíč, který by vám měl nabídn ...


Zdroje financování výstavby rodinného domu 5  fotek

Zdroje financování výstavby rodinného domu

Co jsou zdroje financování stavby domu a který z nich je vhodný pro které bydlení? Ve chvíli, kdy dospějeme a rozhlédneme se okolo sebe, zjistíme, ...


Novostavba, která nepotřebuje zateplit 4  fotek

Novostavba, která nepotřebuje zateplit

Každý dům má své kouzlo a vždy nese otisk svého majitele. To platí také o rodinném domě v Brandýse nad Labem. Stavba domu začala nedávno, ale jeho ...


Stavební povolení - co je důležité zařídit, než kopneme do země 4  fotek

Stavební povolení - co je důležité zařídit, než kopneme do země

Kdy potřebujeme stavební povolení a kdy stačí jen ohlášení? Při neustále se měnících zákonech nejsou výjimkou ani ty stavební. Občas nám v tom úřad ...


Základy domu: postavit svépomocí nebo na klíč? 5  fotek

Základy domu: postavit svépomocí nebo na klíč?

Projekt znamená dům na papíře. Vybudované základy domu jsou ale již prvním krokem výstavby rodinného domu. Kromě sklonu terénu, skrývky zeminy a da ...


Kolaudace domu okem zákona 6  fotek

Kolaudace domu okem zákona

Každá nebo téměř každá stavba by měla projít kolaudací, aby mohl stavebník začít svou stavbu užívat bez obav. Všechny stavby lze totiž začít užívat ...


Jak se projektují komíny 8  fotek

Jak se projektují komíny

Univerzální komínový systém by měl umět spolehlivě odvést od spotřebičů spaliny s nízkou i vysokou teplotou a zároveň být odolný při vyhoření sazí a t ...


Dispozice domu 4  fotek

Dispozice domu

Při stavbě domu je jednou z velmi důležitých věcí zvolit co nejvhodnější vnitřní dispozici domu. Odvíjí se od současné i plánované rodinné situace ...


Pasivní dům projektovaný pomocí BIM 20  fotek

Pasivní dům projektovaný pomocí BIM

Bydlení blízko přírody s krásným výhledem je občas vykoupeno problematickým pozemkem. Právě tak tomu bylo i v případě tohoto pasivního domu, u nějž ...


Je možné provádět stavební práce v zimě? 5  fotek

Je možné provádět stavební práce v zimě?

S příchodem zimního období ustává „frmol“ na stavbách, kde pracují profesionálové. Pokud na ně nemáme dostatek financí, snažíme se sehnat na pomoc ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
1
Fiber Optics Technician Zateplení, fasády a izolace
Poslední příspěvek: 14.11.2019 16:09 angeleena
2
Nový kotel Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 30.8.2019 10:27 Jan
1
Prosím o radu, co je tohle za podlahu Podlahy
Poslední příspěvek: 10.8.2019 07:51 Matěj
1
Stříška na komín Střechy a komíny
Poslední příspěvek: 9.6.2019 09:58 Dalimil
2
Výběr pásové pily... Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.5.2019 17:54 Alena
2
interiérové žaluzie Okna a dveře
Poslední příspěvek: 16.4.2019 11:06 Petr
1
"Hranaté okapy" Střechy a komíny
Poslední příspěvek: 8.3.2019 08:33 Dalimil
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
3
Výměna kapajícího kohoutu Zateplení, fasády a izolace
Poslední příspěvek: 22.10.2018 19:17 Jakub
10
Rekonstrukce apod. Rekonstrukce
Poslední příspěvek: 28.10.2018 20:33 Mirek
5
Cena projektu na dřevostavbu Novostavby
Poslední příspěvek: 11.12.2016 07:41 Karel Kostr
4
čerpadlo na zatekajici sklep Stavební nářadí
Poslední příspěvek: 10.7.2018 11:38 Pavel S
4
Renovace taškových střech Střechy a komíny
Poslední příspěvek: 28.5.2018 11:54 Stanislav Pavelka
3
Výměna kapajícího kohoutu Zateplení, fasády a izolace
Poslední příspěvek: 22.10.2018 19:17 Jakub
3
Výběr žumpy Stavební materiály
Poslední příspěvek: 18.9.2018 11:47 Zuzana
2
PROSIM PORADTE Zateplení, fasády a izolace
Poslední příspěvek: 22.10.2018 19:03 Petra
2
Plíseň kam se podívám Zateplení, fasády a izolace
Poslední příspěvek: 27.5.2017 08:25 Věra
2
interiérové žaluzie Okna a dveře
Poslední příspěvek: 16.4.2019 11:06 Petr
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×