Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Odpady v domě - to je přesně pro mně

Odpady v domě - to je přesně pro mně

Odpady v domě řešíme společně se stavbou domu již v základech. A kdo na ně nemyslí, musí se spokojit se suchým záchodem na dvoře a každodenně svádět s masařkami lítý boj o dobytí území. Oproti tomu je obyčejné spláchnutí klozetu rajskou hudbou.

reklama

Stavba začíná na papíře a odpady v projektové dokumentaci nesmí chybět. Vždyť na ně se musí myslet už při stavbě základové desky. V ní je potřeba připravit rozvody, abychom na ně pak mohli namontovat celý odpadní systém, který povede domem. Avšak ještě dříve, než vůbec základovou desku vytvoříme, musíme vědět, jak budeme s odpady nakládat. Ideální by bylo, kdyby všechny objekty byla napojeny na systém kanalizace a čistírnu odpadních vod.

Ne všude však podmínky a terén takový komfort dovolují a proto tam, kde veřejná kanalizace není, je potřeba vybudovat na svém pozemku septik nebo domácí čistírnu odpadních vod, popř. akumulační nádrž - žumpu. V souvislosti s tím je samozřejmě nutné důsledně dohlížet a zajišťovat pravidelné vyvážení a likvidaci odpadů. Kanalizaci rozlišujeme jako jednotnou a oddílnou. Jednotná je ta, kde všechny splaškové odpady včetně svodu dešťové vody odcházejí do kanalizace. Oddílná odpady rozlišuje a proto má likvidační systém na splašky a vodní recipient (vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné odpadní vody) na dešťovku.

Ale zpět k projektu. Při stavbě kanalizace v domě začínáme vždy od kanalizační přípojky a pokračujeme hlavním a poté vedlejšími svody a svislými odpady. Dále připojíme potrubí ke koncovým předmětům. Musíme dbát na sklon potrubí, který je min. 3% ( 3 cm na 1 m). Kontrola nepropustnosti potrubí se provádí ucpáním všech vývodů a v nejspodnější části se zapálí např. dehtový papír, aby bylo možno pozorovat, zda potrubí těsní či nikoliv.

Připojovací potrubí – vodorovné připojení zařizovacích předmětů se svislým, tj. odpadním potrubím je vedeno jako nevětrané (uzavřené) a je jedno pod sklonem 3 %. Je-li delší než 4 m, je potřeba ho osadit čistící tvarovkou (prvek, který se usazuje na dále upřesněných místech, slouží ke kontrole a případnému čištění odpadů).

Tloušťku tohoto potrubí určují normy, obecně ale platí, že pro připojení WC a výlevek se používá DN100, u van, umyvadel a dřezů pak DN70. Toto potrubí by mělo být co nejrovnější a nejkratší. V závislosti na úhlu odboček, které se vyrábějí jako 15°, 30°, 45°a 60° je potřeba počítat i s výškou koncových zařízení - umyvadlo, WC. Připojovací potrubí lze na odpady napojit i stropem, popř. pod ním. Odpadní voda by měla stékat po stěnách potrubí a ne v celém průřezu, protože pak dochází k přetlaku vzduchu pod kapalinou. Uložení kanalizační přípojky se doporučuje minimálně 70 cm, u namáhaného terénu 1 m pod povrch.

Větrací potrubí – část svislého odpadního potrubí nad nejvyšším připojovacím potrubím, vede nad střechu, přirozeně vyrovnává tlak v potrubí, vyvádí se 0,5 m nad úrovní střechy, pokud ovšem není střecha obytná. V takovém případě se vyvádí 3 m nad úroveň střechy a má-li střecha ještě další konstrukci nad sebou, zvyšuje se vývod o další 3 m. Jako varianta na větrací potrubí se používá kanalizační přivzdušňovací ventil.

Svodné potrubí – prochází pod konstrukcí podlahy a přes základy do revizní šachty, je vedeno pod stropem podúrovňových místností nebo přímo v zemi pod objektem. Důraz je kladen na co nejjednodušší rozvod bez zbytečných odboček. Ke svodnému potrubí musí být umístěny revizní šachty a čistící tvarovky a to vždy po 18 m délky potrubí. Zde u svodového potrubí je nutnost kontrola statika kvůli prostupu pasovým základem. Prostup se provádí nad základovou spárou v rozumné výšce. Prostup těsně u základové spáry bychom měli obetonovat. Svádíme-li odpad do veřejné kanalizace, měla by revizní šachta odpovídat nárokům, které určuje správce sítě veřejné kanalizace. Máme na výběr buď šachtu plastovou, která je lehčí a levnější, nebo betonovou (dražší a náročnější).

Kanalizační přípojka by pak měla být samostatná pro každý objekt, v minimální tloušťce DN150 se sklonem mezi 2 % - 40 %. Podstatná je výška hladiny vzduté vody - k tomu dochází např. při přívalových deštích, kdy vzdutá voda proudí kanalizační přípojkou do potrubí vnitřní kanalizace a může vytékat z vpustí a zařizovacích předmětů umístěných pod její hladinou. S touto problematikou vás seznámí správce veřejné kanalizace a když hladina není známa, považuje se za hladinu vzduté vody úroveň terénu. Může se stát, že úroveň naší podlahy bude pod úrovní hladiny vzduté vody a v takovém případě musíme nejlépe za pomoci odborníka řešit ochranu v podobě kalového šoupěte nebo zpětné klapky.

Kvůli značné tloušťce odpadního potrubí se nedoporučuje toto vést zdmi a podlahou. Jednoduše řečeno se nám tam prostě nevejde, navíc při zasekávání potrubí do stěn může dojít k narušení akustické či tepelné izolace stěn a taktéž by mohlo dojít k narušení celé statiky. Kam tedy potrubí umístit? Ideální je postavit předstěny pro připojovací potrubí a instalační šachty pro svislé potrubí. Pokud nám nezáleží na tom, zda bude nebo nebude potrubí vidět, nezakrýváme ho vůbec a vedeme ho podél stěn.

Od potrubí očekáváme, aby bylo pevné, lehké a pokud možno levné. Vybírat tedy budeme z plastových materiálů, např. KG systém. Ten nabízí odolné PVC trubky s hladkým povrchem zvenku i uvnitř. Potrubí se dá snadno zkracovat a napojovat díky důmyslnému systému trubek a spojovaček. Podobné potrubí nabízí i HT systém, avšak je vyroben z polypropylenu. Je však stejně zpracovatelný jako KG systém. Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. A je jen na nás, v jaké podobě jí vrátíme zpět tam, odkud jsme jí odebrali.

Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto)

Klíčová slova:


Související články

Čistota vs. domácí čističky odpadů 2  fotek

Čistota vs. domácí čističky odpadů

Běžné čisticí prostředky mohou zpomalit nebo dokonce zastavit fungování domácích čističek odpadních vod. Ekologické mycí prostředky jsou ale drahé ...


STOP ucpaným odpadům 6  fotek

STOP ucpaným odpadům

Ucpaný odpad bývá problémem v mnoha domácnostech. Každý z nás to již někdy zažil. Ucpaný dřez, umyvadlo nebo vana dokáží velmi znepříjemnit život. ...


Nakládání s odpadními vodami 4  fotek

Nakládání s odpadními vodami

V současnosti se klade velký důraz na ekologii. Jako majitelé domů bychom se měli zamyslet, jak čisté vody vypouštíme z našeho obydlí. Nakládání s ...


Jak na rozvody vody v domě 7  fotek

Jak na rozvody vody v domě

Rozvody vody dnes patří k základnímu vybavení každého domu či bytu. Mají velmi důležitou roli, protože ovlivňují kvalitu vody, a to i tehdy, když j ...


Při rekonstrukci koupelny nezapomeňte na odpady! 11  fotek

Při rekonstrukci koupelny nezapomeňte na odpady!

Nepodceňujte odpady v koupelně, může se vám to pěkně prodražit. Chyb, jichž se můžete při výstavbě, ale i rekonstrukci dopustit, je mnoho. Nechtějt ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
2
Nový kotel Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 30.8.2019 10:27 Jan
2
Elektřina - plyn Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 19.10.2018 08:17 Mílo
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
2
Čím topíte ve starším RD? Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 4.6.2017 20:20 Matej
1
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
0
Jaký materiál pro rozvody topení Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Nicholas
0
oběhové čerpadlo ALPHA 2 Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Jiří
2
Čím topíte ve starším RD? Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 4.6.2017 20:20 Matej
2
Nový kotel Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 30.8.2019 10:27 Jan
2
Elektřina - plyn Energie, rozvody, TZB
Poslední příspěvek: 19.10.2018 08:17 Mílo
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
1
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×