Warning: file_get_contents(https://ceskykutil.cz/service/newurl/materialy/izolace/zatepleni-sikmych-strech): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/doc/www.ceskykutil.cz/www/sites/default/system/page/PageController.php on line 422
 Zateplení šikmých střech - Český kutil.cz
Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Zateplení šikmých střech

Zateplení šikmých střech
Zvyšování cen energií pro vytápění a dostupnost velmi účinných tepelných izolací způsobují, že se majitelé rodinných domů snaží zateplit jejich fasády, podlahy i střechy.
reklama

1) Příprava materiálu na zateplení
2) Foukaná střecha

Nezateplené střechy totiž představují výkonný zdroj tepla, které snad zahřívá okolní vzduch, ale pro majitele domu představuje vysoké ztráty. Při navrhování optimálních tepelných izolací byly zjišťovány tepelné ztráty v již postavených budovách. Z rozsáhlého elaborátu jsme vybrali jen část, která se týká tepelných ztrát v rodinných domcích, kde se uvádí: „Pokud celkový únik tepla považujeme za 100 %, pak se na něm podílejí obvodové zdi 22 až 36 %, okna 20–33 %, podlahy 6–13 %, stropy a střecha 8–17 %.“

1) Lemování okna
2) Přímý závěs

Abychom snížili tepelné ztráty budov, musíme nežádoucí vyzařování tepla do okolí snížit tak, že budovy opatříme vhodnou tepelnou izolací. Používá se k tomu nejlevnějšího známého materiálu – obyčejného vzduchu, který má velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Pokud mu ovšem zabráníme, aby se přemisťoval jinam a ochlazený se vracel.
Řešení spočívá v tom, že vzduch uvězníme v materiálu, který zabraňuje jeho pohybu (například v bublinkách pěnového polystyrenu, v dutinách některých vláken, v prostorech mezi jednotlivými stavebními prvky). Princip všech běžně používaných tepelných izolací budov je shodný: izolační hmotou je vlastně vzduch, „tepelně-izolační materiál“ je pro něj jen jakousi svěrací kazajkou, na niž jsou však kladeny různé náročné požadavky. Z vysokého počtu hmot, zdánlivě použitelných pro tento účel, tak mnohé vypadnou.

Při návrhu izolací je totiž nutno dodržet následující zásady:

  • Izolace nesmí zhoršovat tzv. požární bezpečnost staveb, takže nesmí být hořlavější než objekt sám.
  • Aby se ve vzduchových prostorech tepelných izolací nevyskytovali nebo dokonce nemnožili hlodavci a hmyz, musí být použitý materiál pro ně nestravitelný a měl by jim hnízdění ztěžovat.
  • Materiál musí být odolný proti šíření hub a plísní (takže ze hry vypadává většina organických hmot).
    • Těmto požadavkům bezezbytku vyhovují izolační materiály na bázi kamenné vlny.

      Co je kamenná vlna

      Izolace z minerální vlny se vyrábí tavením hornin sopečného původu. Roztavený kámen se rozvlákňuje a přidáním pojiva vzniká kamenná vlna, která obsahuje mikroskopické vzduchové mezery zaručující dobré tepelně-izolační vlastnosti. Dalším zpracováním z minerální vlny vznikají rohože, plsti a desky s nejrůznějšími druhy povrchu. Protože materiál je nehořlavý, zlepšuje minerální vlna i požární odolnost objektu.
      Pórovitá struktura kamenné vlny zaručuje vysokou propustnost vodních par. Její vynikající tepelně-izolační vlastnosti se nezhoršují ani vlivem vody, která by k materiálu pronikla, protože minerální vlna je hydrofobizována a odpuzuje vodu. Vynikající je i časová stálost: protože minerální vlnu nenapadají mikroorganismy, plísně ani hmyz, její kvalita se nijak nezhoršuje, stejně jako její tvarová stálost. Desky z kamenné vlny nemění ani po 50 letech svůj tvar ani objem.

      Jak zateplit střechu

      Izolace pod krokvemi

      Podrobnou technologii zateplení střechy není důvod podrobně uvádět, protože tyto práce musí provádět odborná firma, mimoto jejím aktivitám musí předcházet projekt. Pro informaci majitele domu, který bude tyto práce financovat, přinášíme stručnou rekapitulaci pojmů a definic z tohoto oboru:
      Zateplená šikmá střecha se skládá z několika hlavních či pomocných částí:

      1. Krytiny, což je hlavní hydroizolační vrstva, která chrání ostatní části střešního pláště a vnitřní prostor před působením povětrnostních vlivů, zejména před působením vody, vlhkosti a větru.
      2. Pomocné montážní konstrukce sloužící k upevnění krytiny (laťování nebo bednění).
      3. Pojistné hydroizolace tvořené difuzní fólií, která se musí upevnit pod krytinou mezi nosnou a pomocnou konstrukcí.
      4. Tepelné izolace umístěné mezi krokvemi nebo pod nimi. Zpravidla se používají materiály na bázi minerálních vláken nebo polymerů (polystyren, polypropylen).
      5. Parozábrany, což je robustní fólie s velmi nízkou difuzností (většinou na bázi polyetylenu s malou hustotou, kompozitní fólie na bázi polyesterového vlákna s nepropustným polyetylenovým povrchem). Parozábrana musí být navržena tak, aby propouštěla jen takové množství vodních par, které je možné ze střešní konstrukce odvětrat.
      6. Výplňové nenosné konstrukce, kterou tvoří dřevěný nebo kovový rošt, na který se upevňuje podhled a pohledová vrstva.
      7. Pohledové vrstvy tvořené sádrokartonovými, sádrovláknitými, dřevoštěpkovými deskami, popřípadě palubkami, laminovanou dřevotřískou či plastovými panely.
        1. Celkový systém musí být složen ze vzájemně „sladěných“ komponentů; jestliže jsou některé složky nějak „odbyté“ a nahrazené levnějšími, není možné zaručit kvalitu zateplení střechy a jeho časovou stálost.

          Konkrétní řešení

          Aby zateplení šikmé střechy opravdu „fungovalo“, je nutné, aby je prováděla odborná a svědomitě pracující firma. Šikmé střechy nad vytápěnými prostory musí být tepelně izolovány tak, aby hlavní izolační vrstva co nejlépe navazovala na tepelnou izolaci obvodových stěn. Tepelné izolace mohou být umístěny nad, pod a mezi krokvemi, nebo v jejich kombinaci. Krokve zpravidla zhoršují výsledný izolační účinek, takže jejich vliv musí být zahrnut do výpočtu a návrhu. Šikmá střecha se skládanou krytinou se v souladu s pokyny výrobce doplňuje o pojistnou hydroizolační vrstvu pod odvětrávanou vzduchovou vrstvou a krytinou, která vede do hlavního odvodňovacího systému střechy. Pokud je pojistná hydroizolace umístěna přímo na tepelné izolaci, použijí se pro pojistnou hydroizolaci výlučně materiály s velkou propustností pro vodní páru a certifikované pro tuto aplikaci. Pokud u střech uzavřených parotěsně z vnější strany nelze zaručit parotěsnost z vnitřní strany, je třeba zajistit větrání pod vnější parotěsnou vrstvou. Větraná vzduchová mezera u dvouplášťových střech musí být navržena tak, aby v ní nedocházelo ke kondenzaci vodní páry.

          Optimální tloušťky izolací jsou uváděny v normě ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ve které jsou uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN; způsob konstrukce šikmých střech předepisuje ČSN 73 0519 – Navrhování střech.

          Pojistná hydroizolační fólie a izolace

          Pojistné hydroizolační fólie se upevňují na krokve nebo bednění tak, že se připevňují vodorovně s okapem pomocí kontralatí položených od okapu k hřebeni. Fólie se pokládají přes sebe volně, slepují se nebo svařují.
          Tepelně-izolační desky je vhodné nařezat o cca 2 cm širší než je světlost mezi krokvemi; jen tak lze zaručit dokonalé utěsnění izolace. Následně se tyto izolace překrývají parozábranou, která zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti z místnosti do izolace. Jednotlivé pásy se neprodyšně slepují (nejlépe oboustrannou butylkaučukovou páskou). V místě napojení parozábrany na konstrukci krovu či na zdivo je třeba spoj dotěsnit lištou a utěsňovací páskou.

          Které prvky použít

          Pro tepelnou izolaci šikmých střech nevystavených mechanickému zatížení jsou vhodné desky Multirock (Rockmin), které firma Rockwool dodává v tloušťkách 50 až 200 mm; vhodné jsou i měkké pásy Airrock ND, pro nadkrokevní systém Toprock se vyrábějí desky Airrock LD. Konkrétní výpočet tloušťky desek či pásů by měl určit projektant, obecně lze říci, že návratnost investic je tím výhodnější, čím větší je tloušťka izolace.
          I když svépomocný návrh i realizace zateplení je v silách zkušenějšího laického stavebníka, naléhavě doporučujeme nechat si tyto práce provést odbornou firmou; ta ze zákona ručí za kvalitu provedených prací.

          Více o zateplení se dozvíte na www.rockwool.cz

          Autor: Rockwool (text a foto)

          Související články

          Jakou izolaci zvolit pro zateplení rovné či šikmé střechy? 3  fotek

          Jakou izolaci zvolit pro zateplení rovné či šikmé střechy?

          Jakmile musíme začít řešit zateplení domu, je dobré se zaměřit nejprve na střechu. Zde ale vyvstává problém, jaký systém zateplení zvolit. Rozdíl j ...


          Druhy zateplení 6  fotek

          Druhy zateplení

          Jaký druh zateplení zvolíme, je jen na našem požadavku. Pro náš projekt zateplení je dobré si vybrat specializovanou firmu, která nám nabídne výhod ...


          Kamenná vlna odolá všem živlům 4  fotek

          Kamenná vlna odolá všem živlům

          Kamenná vlna využívá přírodní sílu kamene k obohacení moderního bydlení. Výrobky ROCKWOOL zlepšují kvalitu života lidí, udržují je ve zdraví a bezp ...


          Kamenná vlna 5  fotek

          Kamenná vlna

          Zvyšování cen energií způsobuje, že stavebníci v současné době vyžadují po prováděcích firmách bohatěji dimenzované tepelné izolace, mnozí plánují zat ...


          Projeví se Frontrock MAX E na sníženém pojistném? 1  fotek

          Projeví se Frontrock MAX E na sníženém pojistném?

          Pod vzrůstajícím tlakem na úspory energií rozšířily český trh s izolačními hmotami nové fasádní izolační desky Frontrock MAX E z produkce společnosti ...


          Teplé prádlo pro dům 6  fotek

          Teplé prádlo pro dům

          Že na nás neprší a vítr nám kolem uší nehvízdá, je jistě prima. Na první pohled vypadá náš rodinný domek báječně. Jenže proti sousedům vydáváme v zimě ...


          Úspory energií při rekonstrukcích: zateplete hlavně střechy 8  fotek

          Úspory energií při rekonstrukcích: zateplete hlavně střechy

          Každý z nás vnímá slovo rekonstrukce rodinného domu jinak. Svým způsobem můžeme říci, že ideální je zachovat architektonicky cenný objekt a zároveň zí ...


          Úspory energií – zateplete vnější stěny 6  fotek

          Úspory energií – zateplete vnější stěny

          Minule jsme se zde zabývali problematikou zateplení střech. Dnes se podíváme na stěny. Zateplení vnějších stěn je nezbytnou nutností k dosažení pocitu ...


          Správné zateplení stropu 2  fotek

          Správné zateplení stropu

          Čeká vás zateplení stropu a chcete to udělat co nejlépe? Možná si pokládáte stejné otázky, jako náš čtenář. Pokusíme se na ně co nejlépe odpovědět.


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
3
Výběr žumpy Stavební materiály
Poslední příspěvek: 18.9.2018 11:47 Zuzana
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
Zbělení cihel s vodním sklem Stavební materiály
Poslední příspěvek: 21.6.2016 10:27 Pavel Dufek
0
střecha podzemního domu Stavební materiály
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Petr
0
Nová koupelna-vybavení Stavební materiály
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 adéla malá
0
instalace odpadů pvc Stavební materiály
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Petr
0
Betonové tvárnice Svahovka Stavební materiály
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 roman suchánek
3
Výběr žumpy Stavební materiály
Poslední příspěvek: 18.9.2018 11:47 Zuzana
2
Stavební folie Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 11.1.2017 21:35 luk fjsk
1
Zbělení cihel s vodním sklem Stavební materiály
Poslední příspěvek: 21.6.2016 10:27 Pavel Dufek
1
Zateplení ploché střechy Stavba a rekonstrukce
Poslední příspěvek: 8.8.2017 18:54 Michal Mervart
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×