Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Podzimní hnojení ovocných stromů a půdy

Podzimní hnojení ovocných stromů a půdy

Sklizní rozhodně práce na zahradě nekončí. Abychom příští rok sklidili bohatou a kvalitní úrodu, je nutné právě na podzim doplnit do půdy chybějící živiny. A totéž platí i o hnojení ovocných stromů, které by bez další zásoby živin sice rostly, ale úroda by byla o poznání horší.

reklama

Které prvky doplnit

Především se jedná o fosfor, draslík a vápník. Tyto živiny jsou v půdě vázány a rostliny si je postupně odebírají, proto je vhodné mít v půdě tyto prvky optimálně zastoupeny. Protože v průběhu vegetace máme málo možností, jak tyto živiny rostlinám dodat, je vhodné je do půdy dostat na podzim při rytí záhonů nebo obrývání stromů a keřů. Fosfor můžeme aplikovat ve formě granulovaného superfosfátu, draslík například draselnou solí nebo síranem draselným. Můžeme také použít hnojivo NPK, pokud se smíříme s tím, že dusík obsažený v tomto hnojivu nám do jara v půdě nevydrží. Pokud toto přihnojení provedeme právě na podzim, v průběhu zimy hnojiva uvolní živiny a budou připraveny na jarní sezonu. Provedeme-li hnojení na jaře, dojde k uvolnění živin až v průběhu sezony a to již může být významně ovlivněn výsledek našeho snažení.

Jak je to s vápníkem

Hnojení vápenatými hnojivy by se mělo provádět jednou za čtyři roky, to je přesně doba, po kterou dochází k rozpadu a uvolnění vápníku z mletého dolomitického vápence. Toto hnojivo je hornina rozdrcená na jemný prášek a vápník se z něho uvolňuje postupně po dobu čtyř let. Po celou tuto dobu vápenec ovlivňuje i kyselost půdy, a tak nemůžeme čekat po aplikaci vápence výsledky již v prvním roce. Je to dlouhodobý proces. Vápenec lze aplikovat rozhozem před rytím, nebo například plošným rozhozem na trávník, kde nám na jaře tající sníh pomůže se zapravením do hustého travního drnu. Zajímavé je také využití granulovaného dolomitické vápence. Lépe se s ním pracuje a snáze dodržíme zvolenou dávku než s klasickým jemně mletým vápencem. Pozor - nepoužívejte nehašené stavební vápno! Při bouřlivé chemické reakci vyvolané stykem tohoto vápna s vodou dojde k poškození trávníku i kultur v půdě. Opravdu je třeba použít vápenec dolomitický určený pro pěstování rostlin.

Organická hnojiva

Dalším typem zásobního hnojení je hnojení organickými hnojivy. V dřívějších dobách žádná anorganická hnojiva nebyla a naši předci používali k hnojení hlavně klasický hnůj. Ten také zapravovali do země převážně na podzim, protože věděli, že v půdě přes zimu dojde k rozložení pevných částí hnoje a budou mít na jaře živiny připravené. V současné době ale sehnat statkový hnůj je na mnoha místech velký problém. Nabízí se tedy hnůj ve formě granulí, z nichž se živiny uvolňují o něco rychleji než z klasického hnoje a podzim je to pravé období pro dodání kravského či koňského granulovaného hnoje s rohovinou do záhonů. Lze využít i granulované slepičince, které oproti ostatním i organickým hnojivům obsahují velké množství fosforu. Takže směsí například koňského hnoje s rohovinou a slepičinců dodáte záhonům vyváženou směs. Granulovaný i klasický hnůj je ideálním hnojivem i pro ovocné stromy. Aplikace se provádí rozhozem s následným zarytím. Organickými hnojivy dodáváme do půdy nejen potřebné živiny, ale zvyšujeme i obsah humusu v půdě, a tak i její úrodnost.

Kostní moučka a rohoska

Kostní moučka pro hnojení se vyrábí mletím vařených a sušených kostí zdravých zvířat. Je určena k hnojení půdy a obohacení zahradních substrátů, na kterých lze prakticky pěstovat všechny druhy zahradních plodin, zeleniny, ovocných a okrasných kultur. Obsahuje vysoký podíl organické hmoty, která příznivě ovlivňuje tvorbu humusu. Kromě toho poskytuje rostlinám základní biogenní prvky – fosfor a dusík, které se z organických vazeb uvolňují postupně po celou dobu vegetace. Proto nemůže dojít k přehnojení. Doporučená dávka je 70 -100 g na m²půdy nebo k obohacování zahradních substrátů v množství 3 - 5 g na 1 l substrátu.

Organické dusíkaté hnojivo Rohoska je biologické hnojivo vhodné pro každého zahrádkáře a pěstitele zelenin a květin. Hnojivo obsahuje 14 % organicky vázaného dusíku. Je vyrobeno z čisté rohoviny. Jako významný zdroj dusíku je vhodné ke všem plodinám, které mají právě na dusík zvýšený nárok. Kromě dusíku jsou i v malé míře obsaženy některé další živiny, jako je např. fosfor. Ekologicky příznivá forma dusíku zabraňuje hromadění zdraví škodlivých nitrátů v rostlinách a zamezuje znečištění spodních vod nežádoucími toxicky působícími nitráty. Výrazně ekologický charakter s jednoznačně pozitivním vlivem na životní prostředí je největší předností tohoto hnojiva. Rohoskou hnojíme na podzim i na jaře – jednorázově při rytí nebo přípravě půdy před setím či sázením. Aplikujeme stejnoměrným rozhozem hnojiva na záhon a jeho zapravením do půdy. Optimální množství se pohybuje v dávce 60 - 80 g na m². Vlivem postupného uvolňování dusíku do půdy je při využití rohosky zaručeno postupné působení po celou dobu vegetace. Zároveň dochází ke zvyšování úrodnosti půdy. Využití je možné i jako přísada do kompostů jako dusíkatý komponent.

Čím přihnojit vytrvalé rostliny

Na podzim nás čeká také příprava vytrvalých rostlin na zimu. Konifery, růže a stálezelené keře potřebují v této době jinou výživu. V průběhu vegetace chceme, aby byly co možná nejzelenější, a tak je intenzivně hnojíme dusíkem. To pro tyto rostliny ale představuje na podzim velké nebezpečí. Dusík sice umožňuje rychlý nárůst zelené hmoty, ale buňky jsou křehké a měkké a v zimě by zmrzly. Proto je třeba tyto rostliny změnou hnojení připravit na zimní mrazy. S aplikací podzimních hnojiv není třeba otálet a je možné začít již v průběhu srpna tak, aby měly rostliny dostatek času se na zimu připravit. Konifery ošetříme některým z podzimních hnojiv na jehličnany. Tato hnojiva pomohou k rychlejšímu vyzrávání dřeva, zpevní buňky nových přírůstků a posílí jehlice. Opět začneme s přihnojováním již koncem srpna.

Péče o trávník

Trávník v polovině srpna začneme intenzivně hnojit podzimním trávníkovým hnojivem, které má vyvážený poměr živin a větší obsah draslíku a tím zpevní buněčnou stěnu trav. Podzimním trávníkovým hnojivem se vyplatí hnojit trávník i v průběhu vegetace, hlavně v období extrémního sucha, protože složení živin v tomto hnojivu významně ovlivňuje i hospodaření s vodou v rostlinách. V průběhu podzimu budou stačit maximálně tři aplikace a trávník perfektně přezimuje.

Péče o skleníky

Na podzim také můžeme připravit a vydezinfikovat záhony pro jarní setí a vyčistit skleník od plevelů, chorob, škůdců z letošní sezony. Stačí po zrytí aplikovat dusíkaté vápno, které výborně desinfikuje, vyčistí a připraví půdu na jarní osetí. Přesto ale je dobré dodržet postup, který zajistí nejen dezinfekci půdy, ale i doplnění vápníku a dusíku. Jedná se o metodu ověřenou praxí, dusíkaté vápno je pomalu působící zásadité hnojivo s vysokým obsahem vápna a organicky vázaného dusíku (obsahuje asi 20 % dusíku, 45 % vápníku, dále křemík, železo, hořčík, uhlík a fluor.) podporuje přirozenou úrodnost půdy, příznivě ovlivňuje růst a vývoj rostlin, zvyšuje dostupnost vápníku pro rostliny, likviduje i např. slimáky, či klíčivá semena plevelů, původce houbových chorob ad., bez zanechání reziduí. Je to nejstarší dusíkatovápenaté hnojivo, s chemickým názvem kyanamid vápenatý. Toto hnojivo lze aplikovat i na jaře, ale pozor, alespoň 3 týdny před setím či výsadbou ve stejné dávce jako na podzim. Pro pěstování paprik ve skleníku se ale osvědčuje a doporučuje podzimní aplikace. Při aplikaci však pozor, dusíkaté vápno nesmí přijít do očí či úst, protože leptá sliznice.

Postup

Postupujeme tak, že na dobře zrytý záhon se provede aplikace dusíkatého vápna rozhozem v doporučené dávce asi 500 g na 10 m², pak následuje zapravení vápna do půdy s následným zalitím, pro zahrádkáře ještě doporučíme zakrýt takto ošetřený záhon igelitovou fólií na dobu 3 - 4 týdnů.

Proč a jak kompostovat

Zbytky po sklizni, kterých je na podzim na zahradě určitě spousta, doporučujeme kompostovat a vytvářet si tak svůj vlastní kompost, který je tím nejlepším, co můžeme svým záhonům dopřát. A protože na podzim v kompostu shromáždíme velké množství materiálu a potřebujeme nastartovat intenzivnější proces rozkladu, doporučuji použít urychlovače kompostu – směs mikroorganismů, které rychle rozkládají dřevité stonky a urychlují zrání kompostu. Kompost tak bude pracovat výborně přes celou zimu a na jaře bude připraven k použití.

Pozor

Během procesu tlení by neměl kompost přeschnout, proto jej podle potřeby proléváme vodou. Pozor ale na dlouhodobé přemokření, které by proces tlení změnilo v proces hnití. Správnou vlhkost určíme pomocí jednoduché zkoušky. Vezmeme kompostovaný materiál do ruky a zmáčkneme jej, jak to nejvíc jde. Při optimální vlhkosti drží po hromadě, je-li příliš suchý, rozpadne se, a naopak u přemokřeného se objeví voda mezi prsty. V dalším roce kompost překopeme nejlépe pomocí kopáče do třetího bloku, kde se rozklad do podzimu dokončí. Překopávání kompostu je důležité, neboť se okrajové vrstvy přemístí do vnitřku bloku a naopak. Po roce pak máme již kvalitní organický substrát, který pomocí kolečka rozvozíme po záhonech, nebo využijeme jako kvalitní zeminu při řízkování či předpěstování sadby.

Ještě je tady zelené hnojení

Jedná se o druh organického hnojení, při kterém se do půdy zarývá či zaorává biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel s cílem obohatit půdu o organickou hmotu i rostlinné živiny a tím zvýšit půdní úrodnost. Často se také používá označení zelený hnůj. Pro zelené hnojení se používají rostliny s krátkou vegetační dobou, bohatým kořenovým systémem a schopností produkovat velké množství biomasy. Vysévané plodiny jsou buď monokultury nebo směsky. Vhodné je využít, řepku, hořčici, svazenku, lupinu, hrách, pelušku, oves. Smyslem zeleného hnojení je zarytí posekané nadzemní části rostlinného porostu. Neposekaná či nerozdrcená hmota se velice špatně zarývá či zaorává a značná část zůstává nad povrchem obrácené země. K tomuto účelu je ideální použití mulčovacích strojů, které v jedné operaci hmotu posečou a rozdrtí. Na malých plochách se dá bez problémů použít strunová sekačka nebo křovinořez.

Autor: Ludmila Dušková (text a foto)

Klíčová slova:


Související články

Přihnojení trávníku 3  fotek

Přihnojení trávníku

Máte vyhrabaný, vyčesaný a provzdušněný trávník? Tak s námi pojďte udělat druhý krok, neméně důležitý pro jeho kvalitu a krásu. Jde o doplnění důležit ...


Hnojivo z přírodních zdrojů 3  fotek

Hnojivo z přírodních zdrojů

Majitelé zahrad se dříve či později začnou potýkat s likvidací zahradního odpadu.


Hnojivo, které pracuje za vás 5  fotek

Hnojivo, které pracuje za vás

Naše rostliny potřebují rok co rok pravidelný přísun živin, jenž u nich podpoří zdravý růst a perfektní vzhled. Abychom však nemuseli býti otroky vlas ...


Na podzimní zahradu s WOLF-Garten 3  fotek

Na podzimní zahradu s WOLF-Garten

Každý zahrádkář pečuje o svou zahradu nejen v létě, ale i na podzim. V této době je potřeba prostříhat stromy a keře. Udělat podzimní vertikutaci a za ...


Péče o trávník na podzim 3  fotek

Péče o trávník na podzim

V září a říjnu je ideální čas připravit trávník na zimu. Při mírném a teplém podzimu náš trávník i v tomto období intenzivně roste, takže musíme i nad ...


S biokomposterem máte kompost rychle 3  fotek

S biokomposterem máte kompost rychle

Každý zahrádkář a kutil, který si vlastnoručně vyráběl ohrádku pro kompost, nám dá jistě za pravdu. Založení a údržba kompostu je věda. Přitom ho potř ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
2
Nátěr dřevěného plotu Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 28.12.2019 10:51 Jirka
1
Bočnice pergoly s otočnými lamely Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 20.10.2019 09:39 Lukáš
2
Jaký křovinořez vybrat? Zahradní nářadí a technika
Poslední příspěvek: 9.10.2019 10:07 Tomáš
1
2
Svinky ve skleníku Pěstujeme
Poslední příspěvek: 20.7.2019 20:42 Miroslava Kubešová
1
kultivátor Eurosystem P70 Zahradní nářadí a technika
Poslední příspěvek: 9.6.2019 09:53 honza
10
Zastřešení bazénu jaké? Bazény a závlahy
Poslední příspěvek: 30.4.2019 06:40 Lada
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
5
Sekacka pro starsi zenu Zahradní nářadí a technika
Poslední příspěvek: 27.2.2019 13:28 Standa
10
Nátěr zahradního nábytku Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 9.2.2019 17:42 Jana
23
Zahradní nábytek Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 22.7.2018 19:06 Jindřich Polesný
14
Hliníková pergola? Zahradní stavby
Poslední příspěvek: 27.1.2018 12:04 Libor
10
Nátěr zahradního nábytku Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 9.2.2019 17:42 Jana
10
Zastřešení bazénu jaké? Bazény a závlahy
Poslední příspěvek: 30.4.2019 06:40 Lada
9
Zahradni lahatko Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 22.7.2018 19:12 lenka fremalova
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
8
Krb +Udírna Zahradní nábytek
Poslední příspěvek: 3.3.2013 16:58 Jaroslav Uher
5
Sekacka pro starsi zenu Zahradní nářadí a technika
Poslední příspěvek: 27.2.2019 13:28 Standa
5
3
Aplikace na rozeznávání rostlin Katalog rostlin
Poslední příspěvek: 30.7.2018 10:59 Věra
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.



© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×