Právě soutěžíme o:
Načítám ...
Žádné výsledky
Hledaný výraz: koupel
Nalezené články:
Přihlášení  |  Registrace Český kutil do mailu
reklama

Ochrana lesů je zásadní pro jejich růst

Ochrana lesů je zásadní pro jejich růst

Ochrana lesů je důležitou součástí péče o lesy a řadí se mezi jednu z nejstarších vědeckých disciplín lesnictví. Navíc je zakotvena i v lesním zákoně a příslušných vyhláškách. Hlavním úkolem je všemi možnými metodami zajistit zdraví lesů, zachovat ho a zlepšovat. Zároveň je jeho součástí i mnoho praktických činností.

reklama

Celý systém ochrany lesa je aplikován od jeho založení až po jeho pokácení, protože lesem se většinou rozumí kulturní les, který se sází a pěstuje kvůli potřebě dřeva pro různé využití. Ten je bohužel ze své podstaty náchylnější na klimatické i škůdci způsobené pohromy, stejně tak více trpí vlivy způsobenými lidskou činností jako je těžba nerostů, nevhodné hospodaření, požáry a vandalismus, a také emisemi z průmyslu a dopravy. Bylo třeba se po tomto zjištění o ochranu lesa více zajímat.

Důležitá je prevence

Stejně jako v mnoha jiných oborech, i při ochraně lesů se uplatňují především preventivní opatření.

 • Prevence i ochrana lesa se promítá do pěstování, těžby, lesnické ekonomiky i hospodářské úpravy lesů.
 • Posiluje se obranyschopnost zvyšováním jeho odolnosti. Do tohoto procesu spadá především snaha o co největší přiblížení skladby druhů přírodě a také zvýšení počtu predátorů či zamezení rozšíření škůdců, kteří způsobují kalamity.

Postup v případě potřeby

V České republice je zastáván způsob integrované ochrany lesů po stránce ekologické, ekonomické i toxikologické, který zajišťuje v co největší míře i ochranu životního prostředí. Pokud prostředky prevence v ochraně lesů selžou a zásah je nezbytný, postupuje se co nejšetrněji dle daných zásad:

 • plošný zásah se provádí na co nejmenší možné ploše;
 • volí se vhodné načasování;
 • snižuje se dávkování přípravků na co nejmenší možné množství;
 • vybírají se přípravky, které zasahují ideálně jen cílovou skupinu, případně takové, které působí na co nejméně ostatních organismů a v celém společenství;
 • na škůdce se nahlíží jako na součást celého ekosystému a není cílem ho vyhubit úplně, ale pouze snížit jeho stavy pod hranici škodlivosti v systému.

Do činností, které ochrana lesa zahrnuje, patří následující práce každého lesníka:

 • výchova porostu,
 • péče o porost,
 • eliminace škodlivých vlivů.

Dotace a ochrana lesů

V mnoha oblastech lze získat finanční podporu od státu a ochrana lesa není výjimkou. Na mnoho oblastí mohou čerpat dotace soukromí i veřejní vlastníci lesa, ale i nájemci a pachtýři a další soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a spolky či sdružení. V jakých oblastech lze dotace čerpat?

 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – umožňuje získat peníze na podporu strojů a technologií, za pomoci, kterých se suroviny efektivně zpracovávají, je tak podpořena ekonomická životaschopnost a konkurenceschopnost zvláště na venkově, je podpořen i vznik nových pracovních míst.
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství – podpora je vkládána do lesní techniky a pracovních postupů, které jsou šetrné k půdě i porostům, strojům pro výchovu, obnovu a těžbu dřevin s cílem zlepšit hospodářské využití a produkovat kvalitní materiál.
 • Přeměna porostů náhradních dřevin - jak název říká, podpora je směřována na rekonstrukci porostů náhradních dřevin zejména v určitých imisních oblastech, podpořena je nová sadba, hnojení, ochrana již založeného porostu, příprava ploch před zalesňováním včetně odstranění původního porostu.
 • Neproduktivní investice v lesích – v této oblasti jsou podporovány investice, které posilují funkci lesa jako rekreační oblasti – tedy investice do značení, obnov turistických stezek, doplnění herních a naučných či fitness prvků, dále také odpočinkových míst, závor, info tabulí a také zajištění bezpečnosti.
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin – zaměřuje se na dané dřeviny od výsadby až do zajištění.

 • Odstraňování škod způsobených povodněmi – jsou podporovány aktivity, které vedou k odstranění povodňových škod u malých vodních toků – například sanace trhlin a výmolů u břehů, odstranění nánosů vzniklých při povodních v korytech, nádržích a na pozemcích, oprava hrází a podobně.
 • Obnova lesních porostů po kalamitách – ke snížení škod způsobených přírodními i jinými katastrofami slouží dotace, kterou lze využít na odstranění poškozených lesních porostů mladších 40 let, přípravu ploch před novou sadbou i ochranu již založených porostů.
 • Zavádění preventivních opatření v lesích – oblast podporuje výstavbu i opravu retenčních nádrží, preventivní opatření proti povodním na malých tocích, stejně tak protierozní opatření.
 • Zalesňování a zakládání lesů – slouží k zalesňování zemědělské půdy, která je definovaná jako vhodná k zalesnění, i zajištění prostředků pro již založený porost – výchovná opatření po dobu 5 let, poskytuje také prostředky za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let.
 • Lesnická infrastruktura – dotace na rekonstrukce nebo výstavby lesních cest i nákup pozemků pro tento účel.

Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)

Klíčová slova:


Související články

Borovice lesní 8  fotek

Borovice lesní

Borovice lesní. Vzpřímený strom s korunou zprvu kuželovitou, později až deštníkovitou. Červenohnědá borka je jemně šupinovitá, později silná rozb ...


Ježci a výři v lese 12  fotek

Ježci a výři v lese

Skládání nejrůznějších postaviček a zvířátek z papíru patří k oblíbeným způsobům, jak si užít volný čas s dětmi. Děti si pak výrobky, při jejichž tvor ...


Prořezávání větví na zahradě a v lese 9  fotek

Prořezávání větví na zahradě a v lese

Prořezávání větví na zahradě a v lese vyžaduje sílu a přesnost. Fiskars již před dvaceti lety vyvinul patentovaný střihací mechanismus PowerGear, a ...


Pánský salon - epizoda 1, simulátor běhu v lese

Když máš nápad a materiál, je možné téměř cokoliv. K tomu ještě prostor, kde se dá tvořit, zkoušet a vyrábět. Můžeš vytvořit třeba simulátor běhu v ...

Sama příroda 2  fotek

Sama příroda

Velikonoce se blíží a vy už jistě začínáte přemýšlet o různých originálních způsobech zdobení vajíček. Zkuste to letos trochu netradičně. Můžete se ne ...


reklama
reklama

reklama
Diskuze kutilů
2
Svinky ve skleníku Pěstujeme
Poslední příspěvek: 20.7.2019 20:42 Miroslava Kubešová
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
1
Čemeřice - jakou půdu? Pěstujeme
Poslední příspěvek: 8.2.2019 21:07 Anna
1
Jak zkrášlit betonovou stěnu? Zahrada
Poslední příspěvek: 20.9.2015 18:43 Magdalna Kuchaříková
0
Vyklízení trávníků Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Pavlína
0
usychající hrušeň Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Marek
0
Choroba rajčat Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Jana
0
Plamenka latnatá Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Soňa
0
dovolena Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Petr
0
Zkvalitnění sena Pěstujeme
Poslední příspěvek: 30.11.-0001 00:00 Pavel Karas
9
čím čistit zámkovou dlažbu Zahrada
Poslední příspěvek: 13.4.2019 19:25 Jaroslav Marinak
2
Svinky ve skleníku Pěstujeme
Poslední příspěvek: 20.7.2019 20:42 Miroslava Kubešová
1
Čemeřice - jakou půdu? Pěstujeme
Poslední příspěvek: 8.2.2019 21:07 Anna
1
Jak zkrášlit betonovou stěnu? Zahrada
Poslední příspěvek: 20.9.2015 18:43 Magdalna Kuchaříková
reklama
reklama

Kontakty | e-mail: redakce@ceskykutil.cz

© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. ISSN 1802-4270.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.© 2007 - 2021 Český kutil.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena, ISSN 1802-4270. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Český kutil, s.r.o. zakázáno.
×